quijaaquijebaala queete layoola, ni nenni loo ní aca nenni loo nacani.
Discipulo| Channahe: toochijzi nagaana naca ticha riini. Xanacaxa rennaalo, yaca nariiti ziaani biitoo, ni tennni tenni naca xquela nacani. Hahuariixa chonnalii Personas, loo yoobi Sancta Trinidad. Laa toobi toobi gaani biitoo Dios nalii nacanì?
Maestro| Alaariiloo niia ticha, ni connia. Quelani zaabeeca nariiliipe chonna personas looquela Sancta Trinidad. Laa toobi toobigaani biitoo Dios nalii nacani. Acalaati zoaaca quinniiona, chonnabiitoo nacani, quelani acalazitì rillaa, laaxiyaa xiyaa, rigaaze, laa careeni, careeni riaani loo quela raca, quela biitoo, quela gueezaguela xtennini, laa tichaquee, tebela cicarii niaacati, acalaala gaacatí. Nijaxtenni loochicatini, zoaaca quicheela toobi quelabaa quelalanna, toobi quela cirooci xenne loo toobi personaquee, ni agaaca quicheela loo zetoobini. Cannaaxe, rinniiona cíca rennaa ticha xquela rieelii lachi Sancta Yglesia, huarillaa tete, huaraca tennì tennípe quela personas quioonani, quelani toobica naca quela persona Dios Bixooze, toobiica quela persona Dios Xinni, toobica quela persona Dios Espiritu Sancto. Xillaazica looticharii chonnaliipe nacani, alaati niiaxtenni rillaati xquela racani, xquela biitooni looquioonani.
Discipulo| Channa Maestrohe! Zelaazi huaxiia ticha naalo, Xii nezaabina, quiennîna, Xí tichaxa cheeliipe lachina, loo Xibaa nachonno riini Xquela quioonalii, rennaani Sancta Trinidad?
Maestro| Xillaacica ticharii cheelii lachilo xinni, loo xibaa nayonna riini. Hualii narii toobiliizi biitoo Dios, nì quizaa lacoca. Acalati ziaani biitoo narii, cica conniia nobaagaa quiiaa. Laa yobica biitoo Dios quiza ala coca riini, chonnalii personas nacani, chela quioonalii personas nachonno riini, toobiliizi biitoo Dios quizaalacoca nacani. Cica loo xi anima ní nayoo, nayaazi lanni xpellalati benniaati, nariichonna